Kuru üzüm reçeli için, bir kilosuna bir kilo şeker, kullanılır.
Evvelâ, çekirdeksiz üzümleri, kevgirde iyice yıkamalıdır. Üzerlerne yapışmış yaprak, kum, vesair yabancı maddeleri temizlemelidir.
Çekirdeksiz üzümleri, kestirilmiş sıcak şekere atarak kaynatmalı, kıvamım bulunca indirmelidir.

Not: Üzüm reçeli, taze üzümle de olursa da, dayanıklılık bakımından, çekirdeksiz kuru üzüm tercih edilir.