Elinizde var kuru üzümleri kaynadıktan sonra küçük bir fıçıya doldurmalı. Üzerlerine, üç katı kadar su koyup tahammür etmesi için derhal bir ay beklemelidir. İçine, münasip mikdar şeker şerbeti de katılırsa, daha mutedil ev sirkesi olur.

Not: Sirke, yaş üzümden yapılırsa da, en âlâsı, kuru üzümden yapılanıdır ki, her mevsimde tedariki mümkündür.